Navigatie overslaan
Stel je vraag: 06-30718173
|Home|Over ons|Nieuws|Contact
   

Onze geschiedenis

 

In de gemeente Steenwijkerland zijn meer dan 400 vrijwilligersorganisaties actief in allerlei sectoren. Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is onze gemeente prettig leefbaar. De gemeente Steenwijkerland vindt het dan ook belangrijk dat organisaties kunnen blijven rekenen op deze onmisbare hulp. Voor nu en voor in de toekomst. Bureau Vrijwilligerswerk is 1-1-2018 overgegaan naar VIP! Sociaalwerk de Kop. VIP staat voor Vrijwilligers Informatie Punt.

VIP! Steenwijkerland biedt ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties. Onze kerntaken zijn:

  • bemiddelen tussen vraag en aanbod,
  • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken,
  • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering,
  • promoten van het vrijwilligerswerk,
  • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Naast het bemiddelen van vrijwilligers naar vrijwilligersorganisaties komen er door de veranderingen in de samenleving ook steeds meer individuele hulpvragen en individuele vrijwilligers.